›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Nieuwe app om sluikstorten te melden
15 september 2017 - Wie een sluikstort ziet, kan dat voortaan melden via de meldingsapp sluikstort, iets waar Open Vld Gent lang voor geijverd heeft, onder andere via schepen Sofie Bracke en raadslid Stephanie D'Hose in de Raad van Bestuur van Ivago. Met de app kan je op een kaartje de locatie aanduiden, enkele vragen beantwoorden, een foto nemen en de melding versturen. IVAGO zorgt voor de rest. Snel, en eenvoudig! Lees meer...

 


Kindje aangeven kan nu in alle Gentse ziekenhuizen

Kindje aangeven kan nu in alle Gentse ziekenhuizen
7 september 2017 - Vanaf dinsdag 5 september kunnen kersverse baby's ook in de materniteit van het Maria Middelares ziekenhuis aangegeven worden. Met het Maria Middelares wordt deze dienstverlening nu in elke Gentse materniteit aangeboden. Ouders hoeven dus niet meer naar het Administratief Centrum Zuid op het Woodrow Wilsonplein te gaan voor de aangifte van hun baby. Het was dan ook een trotse Sofie Bracke, bevoegd voor Burgerzaken, die dinsdag eens kwam kijken hoe de twee dagen oude Wannes door zijn fiere ouders en broer werd aangegeven. 


OCMW lanceert
7 september 2017 - Met subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen start Dienstenbedrijf Sociale Economie (DSE) met een nieuw project: 'Ikook: het recept naar werk'. Met dit project wil het DSE werkgevers tonen dat ook werkzoekenden die niet over het perfecte cv beschikken, toch een belangrijke meerwaarde hebben en veel in hun mars hebben. Langs de andere kant pikt Ikook de recente trends in de horeca op. Zodoende is de opleiding nog beter afgestemd op de verwachtingen en behoeften van de reguliere markt. Lees meer...

 


Circulatieplan wordt aangepast na adviezen Burgerkabinet
14 juli 2017 - Op zaterdag 17 juni 2017 kwam het Burgerkabinet Gent voor een eerste keer officieel samen om het Circulatieplan te evalueren. 122 van de 150 leden bogen zich die dag in het ICC over een eerste reeks thema’s. Ze gaven maar liefst 88 adviezen. Het stadsbestuur onderzoekt nu elk advies en zal enkele ervan versneld uitvoeren. Lees meer...

 


Bewonersvignet voor centrumbewoners

Bewonersvignet voor centrumbewoners
14 juli 2017 - Gemeenteraadslid en centrumbewoner Stephanie D'Hose was het beu om boze blikken te krijgen wanneer ze naar haar appartement in het voetgangersgebied reed. Op haar vraag is er nu een vignet dat centrumbewoners achter hun voorruit kunnen plaatsen om duidelijk te maken dat ze effectief toelating hebben om in het gebied te rijden. Af te halen aan het loket van het mobiliteitsbedrijf! Lees meer


3 juli 2017 - De voorbije maanden werd het gebruik van de vergunningen voor de autovrije gebieden nauwlettend opgevolgd. Vooral de toegangsregeling voor autovrij gebied 1 bleek complex. Ook het Burgerkabinet vroeg in zijn eerste bijeenkomst een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid. Het college schrapt daarom de opsplitsing van autovrij gebied 1 in vier deelgebieden vanaf 1 juli 2017. Lees meer...

 


Hinderpremie voor Gentse handelaars
26 juni 2017 - Vanaf 1 juli zullen handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro. Dit dankzij een nieuw Vlaams decreet dat, o.m. op voorstel van Mathias De Clercq, werd aangenomen.  Lees meer...

 


Recordaantal starters in Gent
14 juni 2017 - Gent telde in 2016 maar liefst 2746 startende ondernemingen, dat is een absoluut record. Het aantal starters groeit met 11,1 procent tegenover 2015, dat is een sterkere groei dan in België (8,7 procent) en Vlaanderen (7,2 procent). De voorbije 10 jaar is het aantal starters in Gent toegenomen met 32 procent. In België betrof dit een stijging van 21%, in Vlaanderen van 16%. Lees meer...

 


De Startersfabriek vindt stek in De Krook
13 juni 2017 - Met het Krookcafé beschikt De Startersfabriek vanaf vrijdag 16 juni 2017 naast het digitaal platform ook over een fysieke locatie in De Krook. Ondertussen telt De Startersfabriek reeds 100 partners die samen startend ondernemerschap ondersteunen in Gent. Lees meer...

 


Mathias De Clercq klaar voor burgemeesterschap

Mathias De Clercq klaar voor burgemeesterschap
13 juni 2017 - Mathias De Clercq gaat voor het burgemeesterschap en zal in 2018 de Gentse Open Vld-lijst trekken. De Clercq is vader van twee kinderen en is ondertussen meer dan 10 jaar schepen in Gent. Hij heeft onder andere de domeinen Jeugd, Economie, Haven, Werk en Middenstand onder zijn hoede gehad. Nu burgemeester Daniel Termont stopt, wil hij hem graag opvolgen. Mathias De Clercq: “Ja, ik heb goesting om burgemeester te worden van Gent en ben er klaar voor. Met Daniel heb ik goed samengewerkt. Het zou een hele eer zijn om hem op te volgen en onze stad verder vooruit te stuwen, samen met de Gentenaars.”


<<  1   5   8   9   10   11   12   25   49     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.