›› Home ›› Nieuws

Nieuws

16 mei 2011 - Begin mei start men met de renovatie van het koetshuis bij Kasteel Borluut. Het stadsbestuur investeert 76.000 euro voor structurele werken aan het pand. Ook de verenigingen die er momenteel gehuisvest zijn dragen hun steentje bij. Zo staan het Koninklijk Harmonieorkest en de toneelvereniging o.a. in voor de vernieuwing van de elektriciteit en voor een nieuwe bar. Lees meer...16 mei 2011 - Veiligheid is één van onze prioriteiten. We willen ervoor zorgen dat Gent ook in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft met een aangenaam en veilig woon- en leefklimaat. In Gentse kinderdagverblijven komen er, op aansturen van onze fractie, kaartlezers aan de ingang. Ongestoord binnenwandelen wordt zo bemoeilijkt en de veiligheid wordt verhoogd, wat een grote zorg is van de ouders van baby's en peuters. Lees meer...16 mei 2011 - ‘Schoon Gent, iedereen content’ is de slogan waarmee de stad, samen met IVAGO, al een tijdje de strijd aangaat tegen zwerfvuil en sluikstorten. Mede onder impuls van Open Vld Gent verstrengt de aanpak. Lees meer...10 mei 2011 - Op 10 en 11 december 2010 vonden de ledendagen van Open Vld Gent plaats. De leden konden zich toen, samen met de liberale schepenen en gemeenteraadsleden, buigen over een toekomstvisie voor Gent. Deze ledendagen worden nu verder uitgediept in themavoormiddagen, onder de noemer: ‘Dialoog op zaterdag’. Lees meer...23 maart 2011 - Steeds meer Gentenaars storen zich aan de talrijke bedelaars in het straat- beeld. Voorlopig wordt hier weinig aan gedaan gezien de wet op de bedelarij en landloperij werd afgeschaft. Voor Open Vld is dit geen excuus om deze overlast niet aan banden te leggen. Vooral de georganiseerde bedelarij, waar vaak een vorm van mensenhandel achter schuilt, dient voor de liberalen bestreden te worden. Lees meer...21 maart 2011 - Uit een studie van SumResearch blijkt dat, ondanks de inspanning van de centrumsteden, nooit eerder zoveel jonge gezinnen de stad ontvluchten. Voor Gent zijn de cijfers ronduit alarmerend: ondanks de bevolkingstoename verlaten tien keer meer mensen de stad, vaak jonge gezinnen met kinderen. Lees meer...21 maart 2011 - In het OCMW-woonzorgcentrum (wzc) De Vijvers in Ledeberg bekijken senioren voortaan via een eenvoudige internetdienst op hun TV berichten en foto’s van familieleden en vrienden. Het internetinformatiesysteem, GIFT-TV genoemd, is vrij uniek in België en versterkt de band tussen senioren en hun familieleden. Lees meer...21 maart 2011 - Mick Daman, voorzitter van Open Vld Gent, breekt een lans voor politici die zich inzetten om te dienen, en niet om zichzelf te bedienen. Overal in Europa worden zware inspanningen geleverd en grondige hervormingen doorgevoerd om te vermijden dat de overheid verdrinkt in begrotingstekorten en schulden. Ook bij ons groeit het besef dat het zo niet verder kan en dat er moedige ingrepen nodig zijn, willen we onze welvaartsstaat overeind houden. Lees meer...21 maart 2011 - De sterke instroom van nieuwe EU-burgers stelt de draagkracht van onze stad op de proef. De Open Vld-fractie pleit voor een humane, maar kordate en doortastende aanpak van het probleem. Illegale praktijken, zoals huisjesmelkerij en valse arbeidskaarten moeten streng bestreden worden. Lees meer...21 maart 2011 - Hoewel de economie heropleeft en de globale werkloosheidscijfers dalen, blijft het aantal langdurig werkzoekende jongeren in Gent toenemen. Schepen van Werk Sofie Bracke zet de komende twee jaar extra in op deze kwetsbare groep met het Werk@telier en Jobkot. “Jongeren begeleiden naar een goede job begint nog voor ze afgestudeerd zijn”, legt schepen Bracke uit. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   72   73   74   75   76     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info