Vragen en tussenkomsten

4 november 2015 - De brandweer geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij o.a. het afleveren van bouw- en milieuvergunningen, de organisatie van manifestaties... Men kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de Dienst Preventie. Horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen signaleren echter dat men bij de behandeling van een dossier vaak met verschillende contactpersonen te maken krijgt wat een vlotte afhandeling kan bemoeilijken. Lees meer...30 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over het actieplan pizzakoeriers van de stad Mechelen, tijdens het vragenuur van september, gaf u de politie de opdracht cijfergegevens over deze problemen in te zamelen. Tevens zou u de korpsleiding het actieplan van Mechelen laten analyseren. Het resultaat hiervan werd verwacht tegen eind oktober. Lees meer...28 oktober 2015 - De Oude Beestenmarkt is gekend als uitgaansbuurt waardoor er ook ’s avonds en ‘s nachts vele passage is. Bezoekers merken echter op dat er heel weinig verlichting is voorzien sinds de heraanleg en het best er donker en gevaarlijk kan zijn. Lees meer...28 oktober 2015 - Vanuit de vaststelling dat de man-vrouwverhouding in de stratennamen in onze stad al jarenlang scheef loopt, werden tijdens de vorige legislatuur vanuit de gemeenteraad verschillende initiatieven genomen en suggesties gedaan om een inhaalbeweging inzake vrouwen-straatnamen mogelijk te maken. Lees meer...28 oktober 2015 - In antwoord op mijn eerdere vraag over het online maken van een afspraak met de politie voor een niet-dringend aangifte of voor het neerleggen van een klacht, zoals in andere politiezones, antwoordde u toen dat één en ander zou bekeken worden in het kader van de mogelijke aanpassingen van de werkingsprocessen van de politie. Lees meer...27 oktober 2015 - In Windgat (Mendonk) werd de slechte staat van het wegdek langs de zijkant van de rijbaan gesignaleerd met nadar en signalisatieborden. Hierdoor is het echter niet meer mogelijk veilig te kruisen waardoor aan de andere kant van de rijbaan een diepe, gevaarlijke geul is ontstaan. Lees meer...26 oktober 2015 - De schuilhuisjes aan de halte Roodborstjesstraat 1 waren al meermaals het onderwerp van vraagstelling voor wat betreft het ontbreken van de verlichting. Vandaag blijkt het glas van zowel de zij- als achterwand volledig gebroken te zijn. Lees meer...26 oktober 2015 - 2015 staat in het teken van Willem I. Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld. De stad zou zorgen voor de plaatsing op een gepast publieke locatie. Eind 2014 werd bekend dat ervoor gekozen werd het standbeeld een plaats te geven op de vernieuwde site aan de nog heraan te leggen Reep/Bisdomkaai. Lees meer...26 oktober 2015 - Tijdens de bespreking van de resultaten van de eerste capaciteitsmonitor stelde mevrouw de schepen in de commissie OPF dat er voor wat het basisonderwijs betreft momenteel 22 projecten (renovatie/nieuwbouw schoolgebouwen) lopende zijn of in de steigers staan. Lees meer...26 oktober 2015 - Tijdens de uitwedstrijd van KAA Gent in Valencia werd op verschillende momenten, zonder aanleiding, hardhandig opgetreden door de Policia Nacional. De Gentse politie die ook ter plaatse was, was getuige van deze aanpak en zou naar verluidt informatie inwinnen betreffende te ondernemen acties met betrekking tot het onnodig hardhandige optreden. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   187     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info