Vragen en tussenkomsten

25 juni 2012 - De wijkgezondheidscentra zijn zonder meer een belangrijke partner op wijkniveau en spelen een belangrijke rol in de armoedebestrijding in onze stad. Zowel door hun laagdrempelige gezondheidszorg en gezondheidspromotie als door hun functie in de wijk die het netwerk van sociale partners versterkt. Lees meer...

 


20 juni 2012 - Tijdens de commissie Openbare Werken d.d. 12/04/2012 hebt u naar aanleiding van mijn vraag omtrent de Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem aangekondigd dat er een snelheidsindicatiebord zou worden geplaatst. Gedurende 3 weken werden hiermee de snelheden in de straat geregistreerd. Lees meer...

 


20 juni 2012 - In de buurt van het clubhuis voor senioren aan de Hundelgemsesteenweg is het tekort aan parkeergelegenheid een dagelijkse ergernis voor bewoners en werknemers. Tussen het clubhuis en huisnummer 2 bevindt zich een smalle asfaltweg waar automobilisten vervolgens foutparkeren. Een structurele oplossing dringt zich op. Lees meer...

 


20 juni 2012 - Voor en na schooltijd komt een drukke verkeersstroom op gang aan basisschool Sint-Vincentius in de Hutsepotstraat te Zwijnaarde. Ouders brengen hun kind(eren) naar school of halen ze af. Buurtbewoners melden mij dat sommige ouders daarvoor hun voertuig parkeren op het verkeersplateau aan de ingang van de school, wat niet bevordelijk is voor de verkeersdoorstroming, noch voor de veiligheid. Lees meer...

 


18 juni 2012 - Recent werd een petitie (zie bijlage) opgestart door het bestuur, de leerlingen en de ouders van de Basisschool Van Monckhoven teneinde een veilige oversteekplaats te bekomen in de straat. Lees meer...

 


18 juni 2012 - Sinds de depenalisering van bepaalde parkeerinbreuken schakelen we in Gent, via een private bewakingsonderneming, parkeerwachters in voor de controle op het betalend straatparkeren en de voorbehouden bewonersplaatsen. Gezien het verbaliseren van foutparkeerders enkel door de politie kan gebeuren kunnen de parkeerwachters hier niet tegen optreden, noch kunnen zij voor foutparkeerders een parkeerretributie uitschrijven. Lees meer...

 


14 juni 2012 - In 2010 peilde ik in deze commissie naar de bereidheid van het stadsbestuur om naar aanleiding van de niet-toegankelijkheid van de particuliere parkeergarages in de Sint-Niklaasstraat ten gevolge van de toenmalige werken in het kader van het Kobra-project, een tegemoetkoming voor de gebruikers van deze parkeergarages uit te werken. Het stadsbestuur heeft toen voor deze getroffen straat bij wijze van proefproject een systeem met compenserende maatregelen uitgewerkt. Lees meer...

 


11 juni 2012 - Ter hoogte van het midden van de Kruisstraat, langs enkele onbebouwde percelen, is aan weerszijden van de rijweg een opstapplaats van De Lijn voorzien. Aan de ene kant van de Kruisstraat bestaat deze opstapplaats uit een bushokje op de stoep. Aan de overkant echter is de opstapplaats helemaal niet zichtbaar. Lees meer...

 


11 juni 2012 - Ik ontving klachten van bewoners van de Kruisstraat over de onaangepast snelheid van het autoverkeer in hun straat. De maximale toegelaten snelheid bedraagt 50 km/u, maar slechts heel weinig bestuurders houden zich aan deze limiet. Lees meer...

 


4 juni 2012 - De Akkerwindelaan in Drongen sluit enerzijds aan op de Antoon Catriestraat, waar momenteel een aantal nieuwe verkavelingen in volle ontwikkeling zijn, en anderzijds op Luchterenkerkweg. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   142     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.