Vragen en tussenkomsten

6 maart 2014 - Bewoners van de Hofakkerstraat signaleren dat het trottoir t.h.v. de huisnummers 80-82 na werken in slechte staat verkeert. Over meerdere rijen liggen de dalen los, in die mate dat die zonder veel moeite met de hand kunnen verwijderd worden. Lees meer...

 


3 maart 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de fietsenstalling die werd geplaatst in de Saffierstraat (Nr. 632 dd. 28/11/2013) stelde u dat fietsparkeerplaatsen worden ingericht daar waar er een duidelijke nood is, gebaseerd op signalen van burgers, eigen onderzoek en cijfers. Lees meer...

 


27 februari 2014 - Via de pers vernamen we dat het aantal aanvragen voor het plaatsen van camera’s op de werkvloer vorig jaar met 36 procent is toegenomen. In totaal werden er in 2013, 643 aanvragen ingediend, zo blijkt uit cijfers van de Privacycommissie. Lees meer...

 


24 februari 2014 - Deze bestuursploeg heeft een duidelijke doelstelling naar voor geschoven, nl. om van Gent een thuis te maken waar alle Gentenaars een betaalbare en kwalitatieve woning vinden in een fijne omgeving om te leven en zich te ontspannen. Lees meer...

 


24 februari 2014 - Afgelopen jaren heb ik al meermaals gepleit voor de plaatsing van automatische externe defibrillatoren (AED's) op door de Stad beheerde drukbezochte publieke plaatsen. Twee jaar geleden werd door het College beslist de adviesnota vanuit de Gezondheidsdienst te volgen. Lees meer...

 


24 februari 2014 - Mobiel surfen maakte de laatste jaren een evolutie, misschien zelfs een revolutie mee. Mensen surfen meer en meer mobiel en hun aantal blijft stijgen. Mensen gebruiken steeds meer verschillende soorten toestellen om het internet te consulteren en vinden hun info voor een groot stuk door ernaar te zoeken via een zoekmachine. Lees meer...

 


24 februari 2014 - Tijdens het vragenuurtje van januari van vorig jaar informeerde ik naar de intenties van het stadsbestuur om de klokkenstoel op het E. Braunplein van een groene toets te voorzien. De schepen antwoordde toen dat mijn vraag door de bevoegde diensten zou onderzocht worden. Lees meer...

 


20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...

 


20 februari 2014 - Kleinere overheidsopdrachten kunnen verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor deze opdrachten worden leveranciers rechtstreeks aangeschreven. Lees meer...

 


19 februari 2014 - Bewoners van het Fonteineplein en de Blazoenstraat signaleren verschillende vormen van overlast die ze zeer regelmatig ervaren in hun buurt. Zo wordt in de Balzoenstraat regelmatig langdurig geparkeerd door vrachtwagens, vermoedelijk afkomstig van chauffeurs die in de buurt wonen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.