Vragen en tussenkomsten

18 januari 2016 - De laatste editie van de jaarlijkse Gentse Cultuurmarkt vond plaats op 12 september 2015. Graag had ik over de volgende gegevens beschikt. Lees meer...18 januari 2016 - Momenteel worden de trottoirs in de Frans Van Ryhovelaan integraal heraangelegd. Ook het Edmond van Beverenplein zelf is echter al lang in slechte staat, wat zowel voor passanten, marktkramers als marktbezoekers voor de nodige ongemakken zorgt. Naar verluidt zou, in samenspraak met De Lijn, eind dit jaar een deel van het plein heraangelegd worden. Lees meer...14 januari 2016 - Op 12 januari ll. heeft de rechtbank van koophandel in Gent het faillissement van Bouwcentrale Modern uitgesproken. Deze bouwonderneming is onder meer gespecialiseerd in sociale woningbouw en betrokken in diverse sociale huisvestingsprojecten. Lees meer...13 januari 2016 - In december antwoordde schepen Watteeuw op een vraag van collega Temmerman dat er vooralsnog weinig vooruitgang wordt geboekt in de herlocalisatie van het DIV-kantoor in Visserij. In een overleg tussen Stad, Vlaams en Federale diensten wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor DIV. Lees meer...11 januari 2016 - Volgens het laatste politiebulletin dat we ontvingen blijkt het aantal inbraken in 2015 een sterk dalende trend te vertonen. In het verleden bleken er echter soms grote verschillen te bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...8 januari 2016 - De laatste week voor nieuwjaar was het met wachtrijen van meer dan een uur opnieuw aanschuiven geblazen aan de recyclageparken. Veel Gentenaars zijn thuis tijdens die periode en maken van de gelegenheid gebruik om hun resterende toegangsbeurten nog op te gebruiken, al zou dit naar verluidt niet de oorzaak zijn van de drukte. Lees meer...8 januari 2016 - Naast de toegankelijkheid van de voertuigen is de staat van de haltes een van de grootste drempels op het vlak van toegankelijkheid van ons openbaar vervoer. Dit geldt in de eerste plaats voor mensen met een beperking, maar dit is ook zo voor mensen met wandelwagens of mensen die tijdelijk minder mobiel zijn. Lokale besturen worden gestimuleerd in het toegankelijk maken van haltes. Lees meer...8 januari 2016 - De bewoners in de Roggestraat, en bij uitbreiding in de hele Bloemekenswijk, worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met een zeer hoge parkeerdruk in de wijk. Al meer dan één jaar is er ook een parkeerverbod (gele blokken) in de Roggestraat, op vraag van de brandweer. Door de hoge parkeerdrukte wordt ook veelvuldig foutgeparkeerd (voor opritten, garage, op hoeken…), wat voor onveilige situaties, wrevel en onbegrip zorgt. Lees meer...4 januari 2016 - Sinds de heraanleg van de Nieuwevaart is er door de vrijliggende fietspaden meer ruimte tussen de rijbaan en het fietspad. Hierdoor zien automobilisten die recht afslaan naar de Frans van Ryhovelaan naar verluidt de fietsers niet meer in hun spiegels. Dubbele voorzichtigheid is hier dan ook geboden. Lees meer...4 januari 2016 - In parking Vrijdagsmarkt werden recent aan aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking vervangen door plaatsen voor gezinnen met kinderen. Dergelijk plaatsen hebben zeker een meerwaarde en ook mensen met een beperking zouden hier mogen parkeren. Dit is echter niet zo aangeduid en de plaatsen zijn uiteraard ook sneller ingenomen als voorheen. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info