Vragen en tussenkomsten

14 juni 2013 - Ik ontvang geregeld klachten van bewoners over het feit dat het wegdek van de Gaverstraat nog steeds in slechtste staat verkeert. Uit het antwoord op vraag in vorige de legislatuur bleek de straat in hoofdzaak kwaliteitslabel C1 en C2 te krijgen. Dit zou geen integrale heraanleg verantwoorden maar men zou door de sectorverantwoordelijke laten controleren waar eventueel lokale herstellingen nodig waren. Lees meer...

 


13 juni 2013 - Op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de bewakingscamera?s die werden aangebracht op het Emile Braunplein gaf u aan dat uw diensten ontkennend antwoordden op de vraag of voor het plaatsen van deze camera?s een vergunning werd afgeleverd. Nochtans stelt de politieverordening op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg dat niemand de openbare weg op privatieve wijze in gebruik mag nemen zonder voorafgaandelijke vergunning van de bevoegde overheid. Lees meer...

 


10 juni 2013 - Recent stond in de pers te lezen dat na Antwerpen en Brussel, er ook in Gent sinds kort een fitnessclub is waar enkel vrouwen toegelaten zijn. De hoofdreden waarom de fitnessclub aan de Dampoort sinds begin dit jaar mannen weert moet volgens het persartikel gezocht worden in het feit dat de vrouwelijke klanten zich niet op hun gemak voelden bij de mannelijke aanwezigheid of dat hun echtgenoot er niet gelukkig mee was. Lees meer...

 


29 mei 2013 - Al enkel jaren krijgen de bewoners van de Spiegelhofstraat en Koolkappersstraat te horen dat hun straat op de lijst staat om de komende jaren te worden heringericht. Momenteel verkeert het wegdek van beide straten echter nog steeds in slechte staat en dringt een vernieuwing zich op. Lees meer...

 


27 mei 2013 - In Belgi? zijn er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen het slachtoffer van een hondenbeet die medische verzorging vereist. Hondenbeten vormen daarom een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De meeste bijtongevallen gebeuren in de thuisomgeving en vooral met jonge kinderen. In 86% van de gevallen wordt de beet uitgelokt door een actie van het kind naar de hond. Om bijtongevallen met kinderen te kunnen reduceren is het belangrijk dat zowel ouders als kinderen potentieel risicovolle situaties leren herkennen en zo kunnen vermijden. Lees meer...

 


27 mei 2013 - Gelet op het treinongeval te Wetteren op 3 mei 2013 waarbij verschillende goederenwagons zijn ontspoord en waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een dicht bewoonde omgeving terecht zijn gekomen; Dat door dit incident verschillende personen uit de directe en indirecte omgeving zijn getroffen en er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren viel; Lees meer...

 


27 mei 2013 - Op Lijn 5 is er momenteel een omleiding n.a.v. de werken Doornzelestraat en Ham. Richting AZ Sint-Lucas loopt de alternatieve reisweg o.a. via het Fratersplein, waar een tijdelijke halte is aangebracht. Buurtbewoners hebben echter vernomen dat het om een blijvende halte zou gaan en niet om een tijdelijk halte zoals eerder aangekondigd. Lees meer...

 


27 mei 2013 - Begin deze maand raakte bekend dat Vlaanderen opnieuw 3 miljoen euro investeert in de renovatie en kwaliteitsverbetering van de lokale sportinfrastructuur door lokale besturen ertoe aan te zetten te investeren in kwalitatieve sportvloeren. Lees meer...

 


24 mei 2013 - Naar aanleiding van klachten die de politie ontving over vrachtwagens die zich een rustplaats toe-eigenen buiten de daartoe voorziene zones, heeft de politie geregeld controles gedaan op zwaar vervoer in Oostakker. Onlangs bracht de politie dan ook een persbericht uit met wat meer duiding betreffende de controles en de behaalde resultaten. Lees meer...

 


16 mei 2013 - Dagelijks vormt zich, zowel in de ochtend- als de avondspits, een h??l lange file op de Sint-Denijslaan richting Voskenslaan. Reden hiervoor is een ongelukkige afstelling van de verkeerslichten t.h.v. het kruispunt met de Valentin Vaerwyckweg. Niet alleen krijgt het verkeer van de Valentin Vaerwyckweg langer groen licht dan het verkeer op de Sint-Denijslaan, het tegenliggend verkeer zorgt er ook voor dat men slechts met mondjesmaat links kan afslaan richting de NMBS-parking. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   149     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.