Vragen en tussenkomsten

7 januari 2013 - De Stad Gent besloot na onderzoek van de kastanjebomen in de Begijnhoflaan, de bomen te rooien. Ze zijn immers aangetast door de schadelijke honingzwam. De gerooide bomen zouden vervangen worden door lindebomen van zes tot zeven meter hoog. Lees meer...

 


10 december 2012 - De wijken Brugse Poort en Rabot worden reeds geruime tijd geconfronteerd met drugsoverlast. Enkele jaren geleden heeft er omtrent deze problematiek een overleg plaatsgevonden met alle betrokken actoren (politie, parket, vzw De Eenmaking, straathoekwerkers...). Lees meer...

 


26 november 2012 - De achtertuinen van de huizen gelegen in de Spurriestraat palen aan een klein bosje, eigendom van de stad Gent. Niet alleen wordt dit bosje weinig of niet onderhouden, wat zorgt voor wildgroei en sluikstorten, bovendien zorgen de hoge bomen ervoor dat sommige tuinen geen zon meer krijgen. Lees meer...

 


8 november 2012 - Bewoners van de Tuinstraat in Drongen melden mij de slechte staat van het voetpad langs de oneven huisnummers 1-21. Toen het voetpad aan de even huisnummers een aantal jaren geleden werd heraangelegd, zouden de bewoners de boodschap gekregen hebben dat ook de andere kant zou worden aangepakt. Bovendien ligt er tussen het voetpad aan de nrs. 1 t.e.m. 9 en de straat een kiezel- of grasstrook die op het eerste zicht geen openbaar nut heeft. De bewoners zijn vragende partij voor een andere invulling van deze strook. Lees meer...

 


8 november 2012 - De donkere wintermaanden komen eraan en vanuit de schoolgemeenschap aan de Land van Rhodelaan te Gentbrugge komt de vraag of de zebrapaden, die nog nauwelijks zichtbaar zijn, herschilderd kunnen worden aangezien er daar dagelijks veel jonge kinderen passeren. Het probleem ligt niet alleen aan de slecht zichtbare zebrapaden, maar ook aan de onverlichte buurt waardoor de kinderen nauwelijks opvallen in het verkeer. Lees meer...

 


5 november 2012 - Ter hoogte van de interieurzaak op de Dendermondsesteenweg nr.258 is een bushalte geplaatst. Helaas brengt dit overlastfenomenen zoals afval en wildplassen met zich mee aan de ingang van deze zaak. Lees meer...

 


22 oktober 2012 - In Afsnee is de weg die leidt van de Goedingenbrug naar de Goedingenstraat in bijzonder slechte staat. Het wegdek zit vol met putten, wat het rijden bijzonder moeilijk maakt. Iedereen dient nu van deze weg gebruik te maken gezien men langs de andere kant niet meer weg kan door de wegwerkzaamheden. De asfaltering stopt op een bepaald ogenblik en gaat over in een aardeweg. Lees meer...

 


22 oktober 2012 - Wegens de werken aan het station in Drongen, specifiek de spoorlijn Brugge- Gent, is de Varendrieskouter voor onbepaalde tijd onderbroken. De toegangsweg tot het station en het dorp voor de fietsers is de Keiskantstraat. Het wegdek van de Keiskantstraat is echter totaal niet aangepast aan het verkeer, door diepe putten in het wegdek. Lees meer...

 


24 09 2012 - De klachten van de bewoners van Desteldonk over geurhinder blijven aanhouden. De meeste hinder zou veroorzaakt worden door SONAC. Deze firma mocht, na saneringsmaatregelen, haar milieuvergunning behouden, onder voorwaarde dat er bijkomende saneringen uitgevoerd zouden worden. Lees meer...

 


24 09 2012 - Recent werd de prachtige nieuwbouw in gebruik genomen van het KTAMobi aan de Coupure. Een grote bezorgdheid van het bestuur,de leerlingen en de ouders van de school betreft de afwezigheid van een veilige oversteekplaats zoals bijvoorbeeld recent ook werd aangelegd in de Van Monckhovenstraat. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   143     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.