Vragen en tussenkomsten

15 maart 2012 - In het voorjaar van 2006 ging het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem open. Tijdens het wijkdebat in 2008 werd door de buurtbewoners al gevraagd naar de mogelijkheid om de parking her aan te leggen. Toen werd gezegd dat er verbeteringswerken voorzien waren. Lees meer...

 


14 maart 2012 - Momenteel is het speurwerk naar foute sorteerders in onze stad vaak onbegonnen werk omdat de zakken geen enkele referentie hebben. Pmd-zakken met een verkeerde inhoud worden achtergelaten door de vuilnisophalers met een sticker op en maar al te vaak niet opnieuw binnen genomen door de eigenaars. Lees meer...

 


14 maart 2012 - De Stad Gent heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen de discriminatie van holebi?s in onze samenleving. Reeds in 2004 werkte onze stad een holebibeleidsplan uit dat toen een primeur was en werd een eigen stedelijk meldpunt discriminatie in het leven geroepen waar alle klachten worden opgevolgd over alle mogelijk vormen van discriminatie. Lees meer...

 


14 maart 2012 - Het avontuurlijk Lotusbosje te Oostakker zou eigendom zijn van verschillende priv?-eigenaars en staat aangeduid als een zone waar openbaar groen moet komen. Heel wat buurtbewoners spraken mij aan met de vraag of er een fietsverbinding kan komen tussen de twee nieuwe wijken zodat vooral de jonge kinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Lees meer...

 


8 maart 2012 - De bewoners van een huis in de Kortrijksesteenweg tussen het Citadelpark en de Burggravenlaan werden opgeschrikt door een plotse verzakking van hun huis. De gevel zakte enkele centimeters naar beneden en helde lichtjes naar voren. Lees meer...

 


27 februari 2012 - Volgend jaar wordt alvast gestart met de uitbouw van een deel van de groenpool 'oud vliegveld' in Oostakker. Dit is zonder meer een goede zaak om in deze deelgemeente meer groen te cre?ren maar vele bezorgde lokale bewoners vragen zich samen met mij af welke invulling de enige groenlong van Oostakker zal krijgen. Het lijkt mij alvast opportuun om een aantrekkelijke groenpool in te richten waar zowel jong als oud zich thuis kan voelen. Lees meer...

 


27 februari 2012 - Uit een bevraging in 2008 blijkt dat in 36% van de Vlaamse schoolgebouwen asbest zou aanwezig zijn, over 26% bestaat er zelfs onduidelijk. Het zijn de schoolbesturen die, in het kader van welzijn op het werk, verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van het asbest. Lees meer...

 


24 februari 2012 - De dekenij Vrijdagsmarkt zal binnenkort ? in primeur - gratis internet aanbieden aan alle bezoekers van de Vrijdagsmarkt. De bedoeling is dat iedereen, los van internetprovider en zonder paswoord gratis op internet kan. Het project kost de dekenij niets, het systeem wordt betaald door publiciteit. Lees meer...

 


21 februari 2012 - Uit cijfers van minister Smet blijkt dat van er alle vijfjarigen op de Vlaamse kleuterscholen in het schooljaar 2009-2010 meer dan 1800 zijn die minder dan 220 halve dagen aanwezig waren. 220 halve dagen is de norm die de Vlaamse overheid hanteert om kleuters rijp te achten voor de lagere school. Lees meer...

 


21 februari 2012 - Om een polyvalente zaal te huren voor een activiteit kunnen particulieren en verenigingen terecht bij verschillende stadsdiensten. Zo stellen bijvoorbeeld de Jeugddienst, Circa, de dienst Buurtwerk, etc. elk hun zalen beschikbaar. Daardoor wordt het moeilijk om een overzicht te krijgen van het aanbod en om een keuze op maat te maken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   138     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.