Vragen en tussenkomsten

23 oktober 2014 - De reeds bestaande parkeerdruk in de Bloemekenswijk is de afgelopen tijd nog toegenomen door de werken aan de Wondelgembrug en Nieuwevaart. Daarnaast is reeds geruime tijd een parkeerverbod van kracht in de Roggestraat door de aanleg van het nieuwe park. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Buurtbewoners van de stationsomgeving in Drongen signaleren dat her en der nog putten liggen, de reling aan de trap naar de sporen nog ontbreekt, de fietsenstalling is nog niet overdekt en de oude fietsenstalling werd nog niet verwijderd, enz. De (eind)afwerking dient m.a.w. nog te gebeuren. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Eerder dit jaar leek de discussie omtrent de toekomst van de klokkenstoel op het E. Braunplein beslecht. De schepen van Cultuur kondigde immers aan dat de kunstenaar Michaël Borremans er een fresco op zou aanbrengen. Dit werk zou worden aangebracht aan de kant van het grasveld, en bovendien zou het nog voor de zomer gerealiseerd worden. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Zoals algemeen bekend en door mij ook al meermaals aangekaart is de infrastructuur van het Dierenasiel in het Citadelpark in bijzonder slechte staat. De huidige milieuvergunning loopt tot 15 september 2016. Gezien een verbouwing of uitbreiding op die locatie geen optie is, is een herlocalisatie dus onafwendbaar en bovendien ook bijzonder dringend. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Lees meer...

 


20 oktober 2014 - Bewoners van de Christiaan Van der Heydenlaan in Oostakker maken zich zorgen over de onaangepaste snelheid waarmee sommige auto’s door hun straat rijden. Door de drukte aan de school bij het begin en einde van de schooltijd zou de snelheid naar verluidt lager liggen, maar vooral op andere tijdstippen doen er zich gevaarlijke situaties voor. Lees meer...

 


10 oktober 2014 - Ruim twee jaar geleden was met de feestelijke opening van de groene buffer in Desteldonk het eerste koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone een feit. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd reeds een parkzone aangelegd met onder meer picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld. Lees meer...

 


9 oktober 2014 - Bewoners van de Beelbroekstraat maken zich zorgen over de onaangepaste snelheid waarmee auto’s op sommige plaatsen door hun straat rijden. Het gaat dan onder meer over het kruispunt met de Orchideestraat en het Beelbroekhof. Lees meer...

 


9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...

 


9 oktober 2014 - Naar aanleiding van de wijk van de maand in Zwijnaarde vorig jaar uitten de handelaars van de Heerweg Noord en Zuid, de Dorpsstraat en de Hutsepotstraat hun bekommernis over het beperkt aantal parkeerplaatsen in de buurt van hun zaak. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   166     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.