Vragen en tussenkomsten

29 januari 2016 - Bewoners van de Geelgorsstraat worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met het parkeren van verschillende grote bestelwagens in hun straat, vooral 's avonds. Het probleem beperkt zich echter niet alleen tot deze straat. Lees meer...25 januari 2016 - In november vorig jaar antwoordde u op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent dat het verder uitwerken van de bestaande site Driebeek in Gentbrugge het voorkeurscenario was van zes onderzochte locaties. Lees meer...25 januari 2016 - Fietsers signaleren gevaarlijke situaties op de rotonde op de Kortrijksesteenweg t.h.v. Sint-Denijs-Westrem door een gebrekkige signalisatie en/of markeren van de fietspaden op de rotonde. Wanneer auto’s komende uit de richting van Gent stoppen op de eerste rijstrook zijn fietsers immers niet meer zichtbaar voor het verkeer op de tweede rijstrook. Lees meer...21 januari 2016 - Jeugdhuis Ergenekon, gesitueerd te Griendeplein, heeft al een lange tijd  te kampen met huisvestingsproblemen. In de tussentijd is het stadsgebouw, wat vroeger het oude buurtcentrum van de wijk was, gesloopt. De jongeren hebben nu een tijdelijke huisvesting, in een containerlokaal, totdat er een duurzame oplossing komt, met name een nieuwbouw voor deze jongeren uit de Rabotwijk. Lees meer...19 januari 2016 - Dierenmishandeling en -verwaarlozing komt spijtig genoeg nog steeds vaak voor. Dit gebeurt meestal achter gesloten deuren en is daarom moeilijk op te sporen. Op vrijdag 17 december bereikten via sociale media soms schokkende beelden, opgenomen in het Dierenasiel Citadelpark. Lees meer...18 januari 2016 - De laatste editie van de jaarlijkse Gentse Cultuurmarkt vond plaats op 12 september 2015. Graag had ik over de volgende gegevens beschikt. Lees meer...18 januari 2016 - Momenteel worden de trottoirs in de Frans Van Ryhovelaan integraal heraangelegd. Ook het Edmond van Beverenplein zelf is echter al lang in slechte staat, wat zowel voor passanten, marktkramers als marktbezoekers voor de nodige ongemakken zorgt. Naar verluidt zou, in samenspraak met De Lijn, eind dit jaar een deel van het plein heraangelegd worden. Lees meer...14 januari 2016 - Op 12 januari ll. heeft de rechtbank van koophandel in Gent het faillissement van Bouwcentrale Modern uitgesproken. Deze bouwonderneming is onder meer gespecialiseerd in sociale woningbouw en betrokken in diverse sociale huisvestingsprojecten. Lees meer...13 januari 2016 - In december antwoordde schepen Watteeuw op een vraag van collega Temmerman dat er vooralsnog weinig vooruitgang wordt geboekt in de herlocalisatie van het DIV-kantoor in Visserij. In een overleg tussen Stad, Vlaams en Federale diensten wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor DIV. Lees meer...11 januari 2016 - Volgens het laatste politiebulletin dat we ontvingen blijkt het aantal inbraken in 2015 een sterk dalende trend te vertonen. In het verleden bleken er echter soms grote verschillen te bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info