Vragen en tussenkomsten

16 april 2013 - Vorige legislatuur werd door het toenmalige stadsbestuur een actieplan ?Propere Stad 2008-2013 - Samen voor een proper Gent? uitgewerkt. Dit plan omvatte 35 acties om Gent proper te maken en te houden, waaronder het afsluiten van netheidscharters. Lees meer...

 


13 april 2013 - Er werd mij gesignaleerd dat taxi?s het Braunplein vaak als doorsteek gebruiken (komende uit Klein Turkije naar Belfortstraat en omgekeerd). Een aantal zouden zelfs onder de Stadshal doorrijden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


13 april 2013 - Sinds enkele jaren plaatst het Vlaams Gewest geen klassieke rateltikkers meer aan voetgangersoversteekplaatsen. De oudere rateltikkers gaven immers af en toe aanleiding tot geluidshinder. Als oplossing werden ze ?s nachts afgelegd. Lees meer...

 


10 april 2013 - Het toerisme in Gent is ??n van de grootste economische groei-activiteiten geworden in Gent. Uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen enkele maanden geleden bleek dat twee derden van de dagjestoeristen met de auto naar Gent komen. In de andere steden is dat nog niet de helft. Lees meer...

 


10 april 2013 - Buurtbewoners hebben naar aanleiding van een bewonersoverleg een aantal vragen en suggesties geformuleerd bij de verkeerssituatie in de Tentoonstellingslaan. Lees meer...

 


10 april 2013 - In het bestuursakkoord 2013-2018 staat aangegeven dat de nieuwe bestuursploeg de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil opvoeren. Waar nodig moeten meer en/of grotere afvalbakken geplaatst worden of moet de ophaalfrequentie worden verhoogd. De begeleider van een hond is altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en het reinigen van de bevuilde plaats. Lees meer...

 


8 april 2013 - Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld. Lees meer...

 


28 maart 2013 - Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Ik stelde daarom dan ook een vraag aan schepen Tapmaz. Lees meer...

 


28 maart 2013 - Het subsidiereglement voor het aanbrengen van dakisolatie en winddichte, isolerende onderdaken is ook van toepassing voor het aanbrengen van zoldervloerisolatie. In de bijkomende voorwaarden specifiek voor zoldervloerisolatie is opgenomen dat het zonderluik mee ge?soleerd moet worden. Dit blijkt technisch niet evident wanneer het gaat om een zolderluik met inklapbare zoldertrap. Lees meer...

 


28 maart 2013 - In een gedeelte van de Zandvoordestraat in Zwijnaarde staat de politie reeds jaren het parkeren op de berm oogluikend toe omdat dit als veiliger ervaren wordt en geen hinder vormt voor de voetgangers. Sedert kort zou de politie hier echter repressief tegen optreden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   147     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.