Vragen en tussenkomsten

8 09 2014 - Terdonk lijkt soms wel een vergeten stukje Gent te zijn. Komende vanuit Doornzele staan er borden einde bebouwde kom “Doornzele - Evergem”, maar niks wijst erop dat men Gent binnenkomt. Inwoners vragen dan ook of de woonkern van Terdonk kan worden aangeduid met plaatsnaamborden “Terdonk - Gent”. Lees meer...

 


5 09 2014 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag (SV258) i.v.m. parkeren in de Sint-Niklaasstraat blijkt de rijbaan in de straat zich over de volledige breedte, van gevel tot gevel, te strekken en is er geen sprake van trottoirs. Aan de zijde van de straat, waar reeds een parkeerverbod van kracht is, doen zich dagelijks gevaarlijke situaties voor omwille van stilstaande voertuigen en/of voertuigen, veelal vrachtwagens, die uitwijken om de tram te kruisen. Lees meer...

 


25 08 2014 - De bewoners van de Clematisstraat ondervinden erg veel hinder van de straatbomen. Hun vraag is om deze 4 bomen te vervangen door een ander type. Lees meer...

 


21 08 2014 - Recentelijk kwam een persoon zwaar ten val met de fiets door de slechte staat van het wegdek van het deel van de Losweg ter hoogte van huisnummer 21. Herstelling werd aangevraagd door de bewoners van vijf woningen die allen uitwegen op dit stuk van de Losweg en ook geen andere uitweg hebben naar een openbare weg. Lees meer...

 


16 juli 2014 - Prijscategorie D in de tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geldt voor alle Gentenaars tot en met 25 jaar, ouder dan 65 jaar, personen met een handicap en personeel van de Groep Gent. Er wordt in de tarieven echter geen onderscheid gemaakt tussen de effectieve sportbeoefenaar en zijn of haar eventuele begeleider. Lees meer...

 


14 juli 2014 - Circulaire V130 (Het woon-werkverkeer) beschrijft hoe personeelsleden van Stad Gent de woon-werkverplaatsingen kunnen maken. Voor verplaatsingen van en naar het werk kunnen de personeelsleden kiezen uit zes mogelijkheden. Lees meer...

 


9 juli 2014 - Binnenkort start de heraanleg van de BraVoKo-as. In fase 4 is het gedeelte van de Brabantdam tussen het François Laurentplein en de Gouvernementstraat aan de beurt. De Watermolenstraat zou volgens de plannen echter niet mee heraangelegd worden. Lees meer...

 


9 juli 2014 - Sinds de integrale heraanleg van de Sint-Niklaasstraat n.a.v. de KOBRA-werken zijn in de straat geen verhoogde trottoirs meer. Langs beide zijde van de straat is wel nog een zichtbare boord die als het ware een afbakening van rijbaan en trottoir vormt, toch blijkt het niet helemaal duidelijk of dit daadwerkelijk zo is. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   98   99   100   101   102   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.