Vragen en tussenkomsten

16 december 2021 - De hoge energieprijzen brengen meerdere gezinsbudgetten in de problemen. Zij die geen vast tarief hadden zien de factuur sterk hoger worden. Ook de mensen die wel een vast tarief hadden, in de groepsaankoop van de provincie, houden nu hun hart vast met de faillissementsaanvraag van De Vlaamse Energieleverancier.  Lees meer...16 december 2021 - Bij wegenis- en rioleringswerken is hinder gedurende een zeker periode normaal. Bij de werken in de Spitaalpoortstraat en omgeving lopen de aard en de duur van de hinder evenwel gestaag op. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de moerassige ondergrond in het gebied. Dit heeft vorig jaar al geleid tot schade aan huizen. Lees meer...10 december 2021 - In de Kouterdreef, naast de ingang van CRU en ter hoogte van de gevel van juwelier CHRISTOFELLI, staat er een richtingswijzer naar stadsring (R40). Deze richtingswijzer stuurt bestuurders in de Kouterdreef naar de Kalandenberg/Mageleinstraat. Het is een richtingswijzer voor gemotoriseerd verkeer. Dit lijkt gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez een vreemde situatie. Lees meer...9 december 2021 - Tweeënhalf jaar geleden is het arbeidspact gelanceerd. Met dit pact wil het college werk maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en heeft de concrete ambitie om 2500 inactieve of werkzoekende Gentenaars aan de slag te krijgen. Het feit dat alle betrokken stakeholders zich achter dit pact scharen is een absolute opportuniteit en zoals u weet steunen wij vanuit Open VLD het voornemen om meer mensen aan een job te helpen. Dat is immers de beste sociale zekerheid. Lees meer...9 december 2021 - Afgelopen zomer werden in onze stad op meerdere plaatsen leefpleinen ingericht. Lees meer...7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag d.d. 06 januari 2020 van Stephanie D'Hose aangaande de uitbouw van zogenaamde Mobipunten gaf de schepen het volgende mee:
"Stad Gent is gestart met het uitwerken van een visie rond mobipunten. Dit kadert trouwens ook binnen de vervoerregio. Momenteel kunnen we nog geen concrete invulling of timing geven hiervan." Lees meer...7 december 2021 - Begin juli 2020 heeft collega Peeters een vraag gericht aan schepen De Bruycker omtrent de problematiek van de bomen in de Roodborstjesstraat, meer bepaald wat de impact betrof op de staat van de voetpaden. Die zijn inmiddels gerooid en er zijn nieuwe aangeplant. Ongeveer een jaar geleden zijn vervolgens de voetpaden in de Roodborstjesstraat te Wondelgem heraangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van dolomiet. Lees meer...7 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose vroeg reeds een tweetal keer naar het project 'Boom zoekt grond'. De schepen gaf in het antwoord op haar laatste vraag daarover het volgende aan: " Indien samenwerking met de Provincie niet mogelijk zou blijken zal de Stad zelf een groepsaankoop organiseren in het winterseizoen 2021-’21. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar immers niet zelf kunnen opnemen." Lees meer...7 december 2021 - In de buurt van het kruispunt Eekhoutdriesstraat-Pijphoekstraat te Oostakker is op vandaag geen zebrapad te vinden. Dat zorgt voor onveilige situaties onder meer voor de schoolgaande jongeren die richting het Dorpsplein wandelen. Lees meer...7 december 2021 - In antwoord op de schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose d.d. 06 november 2019 antwoordde schepen Watteeuw het volgende: "Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig. Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Lees meer...<<  1   5   8   9   10   11   12   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info