Vragen en tussenkomsten

18 november 2021 - 11 november is een dag waarop wereldwijd de oorlogsslachtoffers worden herinnerd en zo ook jaarlijks aan het oorlogsmonument aan het oude Ottenstadion in de Tennisstraat te Gentbrugge waar gemeenteraadslid Carl De Decker traditiegetrouw al meermaals op aanwezig was. Bij Gantoiseleden staat het monument bekend als ‘De Steen’.  Lees meer...



18 november 2021 - De vijfde editie van het Lichtfestival was alweer een topper, waarvoor mijn uitdrukkelijke waardering voor de schepen en iedereen die er aan heeft meegewerkt. Aan de bezoekerscijfers en de vele positieve reacties hebben we kunnen merken dat de Gentenaars er enorm naar uitkeken. Dankzij het respectvolle publiek is deze editie toch kunnen doorgaan en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Lees meer...



17 november 2021 - Dat ontharding één van de maatregelen is die de opwarming van onze binnensteden (het zogenaamde hitte-eiland effect) hoeft geen betoog. Het is dan ook goed dat we hier als Stad Gent werk van maken. Dit gebeurt uiteraard best op vlak van objectieve data. Zo kunnen we bepalen hoe ver we staan en waar we naartoe willen. Inzake verharding zijn Vlaamse cijfers beschikbaar op gemeenteniveau. Lees meer...



16 november 2021 - Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen legt Stad Gent heel wat voorwaarden op waaraan inschrijvers moeten voldoen. Ook op financieel vlak. Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden en kandidaten te kunnen uitsluiten waarvan op voorhand reeds geweten is dat ze bepaalde opdrachten van enige omvang niet tot een goed einde kunnen brengen gelet op hun financiële toestand. Lees meer...



9 november 2021 - Ter hoogte van de splitsing Wittewalle te Oostakker is een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Voor de werken stond er een stopbord en een witte stopstreep. Lees meer...



29 oktober 2021 - Eerder vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de werken in de Kouterbosstraat. Er is nogal wat ongerustheid bij de bewoners aangaande verkeersveiligheid. Lees meer...



26 oktober 2021 - Sedert afgelopen voorjaar zijn de grondwerken aan de Botermarkt te Ledeberg gestart. Dit betekent concreet dat de straat in zone 1  wordt opgebroken voor het aanleggen van het nieuwe rioleringssysteem. Wanneer de rioleringswerken klaar zijn, worden de straat en de trambaan heraangelegd Lees meer...



19 oktober 2021 - In Sint-Denijs-Westrem staat het prachtig kasteel Borluut, onlangs werd de toren gerestaureerd. Lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken en tot over enkele jaren waren de kantoren van het Festival van Vlaanderen er gehuisvest.   Lees meer...



19 oktober 2021 - De kastjes die aan de muur in de Stadhuissteeg hangen zijn leeg en staan vol met graffiti. Dit oogt niet mooi in het straatbeeld. Lees meer...



15 oktober 2021 - Indien uw woning onbewoonbaar is door brand, ontploffing, overstroming, … en je kan nergens terecht, dan kan er een noodwoning aangeboden worden. Het OCMW beschikt over 25 noodwoningen. De gebruiksovereenkomst is 4 maanden, kan uitzonderlijk nog eens met 4 maand verlengd worden.  Lees meer...



<<  1   5   8   9   10   11   12   25   50   100   184     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info