Vragen en tussenkomsten

4 februari 2021 - Gemeenteraadslid Patricia De Beule is, samen met de buurtbewoners, verheugd met de komst van het zebrapad in de Groenstraat ter hoogte van de E.Schattemanstraat. Lees meer...

 


3 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van februari 2020 vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de situatie ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Vliegtuiglaan. Lees meer...

 


3 februari 2021 - Vanaf 24 februari kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs, via het centraal aanmeldingsregister. Dankzij dit systeem wordt het fenomeen van kamperen voor de schoolpoort vermeden.  Lees meer...

 


2 februari 2021 - Sinds januari 2018 kunnen ook chauffeurs met een buitenlandse nummerplaat in Gent geverbaliseerd worden wanneer ze door een knip rijden. Lees meer...

 


2 februari 2021 - In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent. Lees meer...

 


2 februari 2021 - Gemeenteraadslid Christophe Peeters vroeg naar een overzicht van het aantal verleende omgevingsvergunningen voor de periode 2017-2020. Opgesplitst per categorie (functiewijziging, verbouwing, nieuwbouw). Lees meer...

 


2 februari 2021 - De horecazaken in onze stad zijn, zoals in de rest van het land, al maanden noodgedwongen dicht. Ook de cultuurhuizen kunnen hun activiteiten tot nader order niet hervatten. Lees meer...

 


29 januari 2021 - De situatie in de Wittewalle te Oostakker is allesbehalve optimaal voor voetgangers, schoolgaande kinderen of mensen met een rol- of kinderwagen.  Lees meer...

 


28 januari 2021 - Er staat reeds enkele maanden een camera opgesteld aan de Zuid, ter hoogte van het Graaf van Vlaanderenplein. De camera is geplaatst net voor de oversteekplaats van voetgangers en fietsers, waardoor automobilisten niet altijd zien of er iemand wil oversteken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt, zeker in deze donkere dagen. Lees meer...

 


27 januari 2021 - Het voormalige schoolgebouw in Klein Raamhof wordt verkocht. De vzw De School van Toen kan het gebouw blijven gebruiken tot de zomer van 2022. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   25   50   100   175     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.