Vragen en tussenkomsten

19 december 2007 - Recentelijk werd de Steenaardestraat in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee heraangelegd na de door Aquafin uitgevoerde rioleringswerkzaamheden. De straat is prachtig heraangelegd met een mooi fietspad. Een hele verbetering buiten vroeger. Lees meer...19 december 2007 - Het bleek al tijdens de bespreking van dit jeugdbeleidsplan tijdens de commissie: dit is een goed document. Het beleidsplan is erg toegankelijk en leesbaar. Ook de vele citaten zijn erg leuk. De uitgebreide actielijst achteraan maakt dit plan zeer concreet. Lees meer...18 december 2007 - Het dienstencentrum Ledeberg wordt momenteel gerenoveerd. Hierdoor zullen bepaalde activiteiten van het carnaval van Ledeberg moeten verhuizen naar de feestzaal van het dienstencentrum Gentbrugge. Lees meer...18 december 2007 - De Vlaamse regering heeft in december de algemene principes vastgelegd voor het afsluiten van een lokaal fiscaal pact met de gemeenten en provincies. Een aantal zaken in dit lokaal fiscaal pact zijn maatregelen die de Vlaamse regering neemt ? belastingen afschaft ? en de gemeenten hiervoor compenseert. Lees meer...18 december 2007 - De eindejaarsfeesten zorgen traditiegetrouw voor een sterk toegenomen parkeerdruk in de Kuip van Gent. Een aantal activiteiten, zoals de ijspiste, zorgen voor een daling van het aantal parkeerplaatsen. Lees meer...17 december 2007 - De gezondheid/levenspiramide (vet - vlees/vis - fruit/groenten - graanproducten/koolhydraten) heeft de laatste decennia flagrante wijzigingen ondergaan. Vooreerst kwam onderaan een grote balk "water", het belang van de vochthuishouding, daaronder steekt thans nog een veel grotere basis "beweging". Lees meer...26 november 2007 - Momenteel zijn er 858 tweede bewonerskaarten in omloop. In juli 2007 heeft de stad Gent het tarief voor de tweede bewonerskaart verlaagd naar 100 euro. 229 bewoners hebben al van dit gereduceerde tarief gebruik gemaakt. Lees meer...26 november 2007 - In het bijzijn van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen opende OCMW-voorzitter Geert Versnick de nieuwe woon- en zorgcampus De Liberteyt in Wondelgem. Lees meer...20 november 2007 - De stad Gent stelt ongeveer 4.700 personeelsleden tewerk. Graag had ik hierbij de meest recente cijfers willen vernemen over de samenstelling van het stadspersoneel. Lees meer...19 november 2007 - In het laatste politiebulletin (augustus 2007) kunnen de detectieresultaten voor de onbemande camera's voor de eerste helft van dit jaar geraadpleegd worden. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   178   179   180   181   182   189     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info